ممکن است به نظر آید پنجره دوجداره تک حالته عایق بندی بهتری دارد ، اما عایق بندی پنجره دوحالته بیشتر است. دلیل آن در قرارگیری اسپانیولت در پنجره نهفته است.

در پنجره ی تک حالته ، یک اسپانیولت در قسمت جلویی لنگه وجود دارد. اسپایولت سبب می شود تا حالت چفت شدن و کیپ شدن بهتری ایجاد شود. حال پنجره دوحالته ، به دلیل این که قابلیت باز شدن بر روی محور افقی هم دارد، دارای سه اسپانیولت در سه طرف از لنگه هاست، بنابراین عایق بندی بسیار بهتری هم حاصل می شود.

پنجره دوجداره دوحالته upvc

نحوه ی باز و بسته کردن پنجره دوجداره دوحالته

برای باز و بسته کردن پنجره دوحالته ، با وجود باز شدن به دو حالت روی دو محور افقی و عمودی ، یک دستگیره وجود دارد.

حالت بازشدن روی محور عمودی ، مانند پنجره تک حالته و به صورت 180 درجه است . حالت دیگر که روی محور عمودی است اما تا زاویه ای حدود 20 درجه قابل باز شدن است.

دستگیره به طور کلی دارای سه حالت یا سه لول است.

با قرار گیری دستگیره در حالت رو به پایین ، پنجره در حالت قفل قرار دارد.

برای باز کردن پنجره در حالت بازشوی عمودی (مانند پنجره تک حالته) دستگیره باید در حالت وسط قرار بگیرد ، و به سمت چپ یا راست (بسته به نصب و نوع پنجره) چرخانده شود.

برای باز کردن پنجره روی محور افقی ، باید دستگیره را در حالت بالا قرار داد.

پنجره دوجداره دو حالته

نگهداری از پنجره دوجداره دوحالته

گرچه پنجره های دوجداره به طور کلی به نگهداری و تعمیر به مراتب کمتری نسبت به دیگر پنجره ها احتیاج دارند، اما برای داشتن دوام و حفظ کیفیت و کارایی ، بهتر است تا اقداماتی برای نگهداری از آن ها انجام شود.

در مورد پنجره لولایی دو حالته نیز باید در نظر داشته باشید که به دلیل داشتن یراق آلات بیشتر و پیچیده تر ، نگهداری ان هم اهمیت ویژه ای دارد.